Con cảm ơn bác sĩ

Con cảm ơn bác sĩ

Việt Nam cố lên đẩy lùi Covid-19 để được một thế giới bình yên. Con cảm ơn bác sĩ!

Nguyễn Thị Dương, 11 tuổi, Thanh Hoá

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×