Thứ bảy, 28/1/2023
Thứ bảy, 24/11/2012, 09:33 (GMT+7)

Cổ trong cũ,cũ mà mới

Cầu Thê Húc,đền Ngọc Sơn cổ kính luôn mới mẻ dưới ống kính của mỗi nhiếp ảnh gia.