Thứ bảy, 19/9/2020
Thứ ba, 15/3/2011, 11:07 (GMT+7)

Cô gái đến từ hôm qua

... và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường ...