Thứ bảy, 10/12/2022
Thứ hai, 16/10/2017, 15:10 (GMT+7)

Cơ cấu quyền lực của Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc

25 ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được bầu ra từ 300 thành viên Ủy ban Trung ương trong mỗi kỳ đại hội.