Thứ năm, 22/11/2012, 14:38 (GMT+7)

CII giảm tỷ lệ sở hữu tại Vinaphil còn 49,5%

Hiện, CII vẫn tiếp tục đàm phán với đối tác khác để đưa tỷ lệ sở hữu tại Vinaphil xuống còn 40%.

CII phủ nhận nghi vấn tạo lợi nhuận ảo

Công ty cổ phần Đầu tư Kỹ thuật TP HCM (CII) thông báo hoàn tất giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 49,5% tại Công ty cổ phàn Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil (VPII). Ngày giảm tỷ lệ sở hữu là 21/11, nhận tiền vào 22/12.

CII đang làm việc với 1 đối tác khác để tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu tại Vinaphil xuống 40%.

Đồng thời, theo thỏa thuận đạt được, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội sẽ bán 10% cổ phần CII cho Vinaphil. Thêm vào đó, Vinaphil sẽ mua thêm 5% cổ phần CII từ thị trường.

Lợi nhuận thu được từ việc bán cổ phần CII của Xa lộ Hà Nội sẽ được hạch toán vào thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông của CII, không hạch toán vào lợi nhuận hợp nhất của CII.

Theo yêu cầu đã được chấp thuận của CII, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng bất động sản Sài Gòn (SII), Công ty cô phần Xây dựng Cầu đường Bình Triệu và các thành viên Ban điều hành sẽ không bán cổ phần CII trong thời gian VPII đăng ký mua vào.

Hàn Phi

Cùng chuyên mục
Cỡ chữ

Chọn cỡ chữ:

Nhỏ hơn
Lớn hơn
Chia sẻ×
Facebook Twitter
Sao chép liên kết