Chung tay phòng chống Covid

Chung tay phòng chống Covid

Hãy cùng nhau tự bảo vệ bản thân mình và gia đình mình. Con luôn đeo khẩu trang để bảo vệ con vì con nằm viện rất lâu và rất sợ kim tiêm.

Nguyễn Anh Duy, 5 tuổi, TP HCM

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×