Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Chúng ta hãy cùng bảo vệ vì một trái đất không có dịch bệnh.

Trương Thị Hoa, 16 tuổi, Thanh Hoá

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×