Chung tay đẩy lùi Covid-19

Chung tay đẩy lùi Covid-19

Những bức họa tiếp thêm sức mạnh ý chí, tinh thần để chúng ta vượt qua đại dịch Covid-19.

Hoàng Kiều Anh, 10 tuổi

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×