Chung tay chống dịch

Chung tay chống dịch

Tất cả mọi người đều chung tay bảo vệ, chống dịch, cổ vũ cho các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Đoàn Thị Hải An, 14 tuổi, Thanh Hoá

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×