Chúng em yêu y bác sĩ

Chúng em yêu y bác sĩ

Các y bác sĩ đang ra sức ngày đêm chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho chúng em. Vì vậy em phải chung tay vào việc phòng chống dịch, giữ vững nguyên tắc "5K" để đẩy lùi dịch bệnh. Vì một Việt Nam tất thắng.

Võ Minh Tuyết, 8 tuổi, Đồng Nai

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×