Chúng em yêu y bác sĩ

Chúng em yêu y bác sĩ

Chúng em yêu y bác sĩ ngày đêm vất vả để bảo vệ đất nước đẩy lùi Covid19 để chúng em được vui chơi và đến trường.

Trần Hậu Mạnh, 11 tuổi, Hà Tĩnh

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×