Thứ bảy, 17/4/2021

Tai nạn giao thông - An toàn giao thông

Đề xuất giải pháp chống kẹt xe và giảm thiểu tai nạn giao thông

Với sự kính trọng và ủng hộ của tôi đối với quyết tâm của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng trong việc nỗ lực chống kẹt xe và giảm thiểu tai nạn giao thông, xin được gửi tới Bộ trưởng một giải pháp tổng thể nhằm chấm dứt tình trạng kẹt xe tại HN và TP HCM và giảm thiểu tai nạn giao thông đang gây bức xúc hiện nay ở nước ta.