Thứ năm, 2/2/2023

Bóng đá

Một ngày với bài học từ bóng đá

Nhìn các cầu thủ thi đấu rất đường nét – đặc biệt là trong hiệp 1 – mới thấy à, cái ông Tô này đào tạo tốt đây! Truyền tâm lý thi đấu vững vàng, khổ luyện để đạt kết quả, kỷ luật mang lại hiệu quả, tin tưởng và động viên để khai thác tiềm năng, tinh thần đồng đội là nền tảng thành công… Mấy bài này có lẽ áp dụng giáo dục con cái được quá.