Thứ ba, 25/1/2022
Bạn ổn không?         Thứ bảy, 6/11/2021, 20:00 (GMT+7)

'Chồng ngoại tình và đổ tại tôi khiến anh nghèo'

3 năm Vân gồng gánh nội ngoại, chồng lại ngoại tình khi đi làm xa. Anh cùng nhân tình chửi rủa và đổ tại Vân khiến anh nghèo và gặp vận xui.