Thứ hai, 30/1/2023
Thứ ba, 1/11/2016, 07:29 (GMT+7)

Chỉnh gương chiếu hậu để tránh điểm mù

Chỉnh gương bằng cách mở rộng góc chiếu tối đa nhưng sẽ hạn chế khi lùi trong ngõ hẹp.

Đức Huy - Việt Chung