Thứ hai, 6/2/2023
Thứ hai, 6/8/2012, 09:35 (GMT+7)

Chiều về trên cảng Đà Nẵng

Những con người tần tảo mưu sinh trên chiếc thuyền nhỏ của họ