Cháu ngoan Bác Hồ

Noi theo gương sáng Kim Đồng

Tham gia đánh giặc lập công lẫy lừng

Nước nhà độc lập vui mừng

Nhi đồng của Bác không ngừng thi đua

Nhớ năm điều dạy Bác Hồ

Cháu đang tiếp bước điểm tô nước nhà

Covid dịch đã đến ta

Chung tay dập dịch mới là cháu ngoan.

Nguyễn Văn Tráng

Nguyễn Văn Tráng, Nghệ An

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×