Thứ tư, 1/2/2023
Thứ năm, 2/2/2012, 15:46 (GMT+7)

Cánh bướm vườn xuân

Cánh bướm ríu rít vui bên hoa Hương hoa bay nhanh đưa xa xa Sắc thắm cánh bướm không phôi pha Hoa thêm xinh tươi vương câu ca Trích "cánh bướm vườn xuân" của Phạm Duy