Thứ bảy, 20/8/2022
Thứ ba, 1/3/2022, 14:41 (GMT+7)

Cách nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến, từ ngày 1/3

Người vi phạm giao thông ở Hà Nội sẽ được nộp phạt trực tuyến để tiết kiệm thời gian thay vì phải đi lại 4 lượt như cũ.