Thứ bảy, 9/12/2023
Thứ ba, 18/10/2011, 14:37 (GMT+7)

Bức tranh đô thị

Hình chụp ở tỉnh Bà Rịa .