Thứ năm, 9/2/2023
Thứ tư, 21/11/2012, 16:20 (GMT+7)

Bóng đổ

Chỉ còn bóng đổ dài Ngày với ngày lại qua Lang thang từng con phố Bóng đổ ngày lại qua.(trích lời nhạc:"chỉ còn bóng đổ dài")