Thứ tư, 8/2/2023
Thứ hai, 6/8/2012, 09:40 (GMT+7)

BINH MINH TREN VUNG BIEN LUONG SON

Ảnh chụp tại vùng biển Lương Sơn - Khánh Hòa.