Thứ sáu, 27/1/2023
Thứ năm, 3/5/2012, 10:52 (GMT+7)

Bình minh trên Vịnh hạ Long

Vịnh hạ long đã đẹp lại càng đẹp hơn khi dưới ánh nắng bình minh.