Thứ năm, 9/2/2023
Thứ hai, 6/8/2012, 09:55 (GMT+7)

Bình Minh Ba hòn đầm

Bình minh lên tại Ba hòn Đầm biển Kiên Giang, một chuyến đi tuyệt vời..