Thứ sáu, 27/1/2023
Thứ bảy, 24/11/2012, 09:32 (GMT+7)

Bia Khổng Tử

Bia Khổng Tử, nằm trước điện thờ chính của Văn Miếu Trấn Biên, biểu tượng cho nền tảng của giáo dục.