Thứ bảy, 28/1/2023
Thứ hai, 26/11/2012, 16:39 (GMT+7)

Bên Đời Hiu Quạnh

Bên Đời Hiu Quạnh Một cụ ông sống đơn chiếc trong một túp lều nhỏ ven sông mà tôi đã gặp trên đường đi vào Hội An.