Thứ sáu, 18/9/2020
Thứ năm, 2/4/2020, 16:16 (GMT+7)

Bằng chứng nCoV bắt nguồn từ tự nhiên

Phân tích hệ gene của nCoV cho thấy cấu tạo protein hình gai trên bề mặt virus này hiệu quả đến mức không thể là sản phẩm của con người.

Bằng chứng nCoV bắt nguồn từ tự nhiên
 
 

Đồ họa: Next Media