Thứ bảy, 2/7/2022
Thứ bảy, 9/6/2018, 08:00 (GMT+7)

Bằng chứng giúp con người nhận ra Trái Đất không phẳng

Trái Đất để lại bóng tròn trên Mặt Trăng khi nguyệt thực hay ảnh chụp từ vũ trụ là những bằng chứng về hình dạng của hành tinh xanh.