Bàn tay diệu kì

Bàn tay diệu kì

Hiện nay đại dịch Covid đang bùng phát trên thế giới cũng như ở Việt Nam ta. Nó đang báo động toàn cầu vì thế mà nhà nước cũng như nhân dân ta hãy đồng tâm hiệp lực để chống lại đại dịch đang diễn biến phức tạp này. Mỗi một người dân hãy thực hiện tốt theo chỉ đạo của bộ y tế để đất nước ta không bao lâu nữa sẽ dâng lên ngọn cờ Tổ quốc và hát: Việt Nam chiến thắng sẽ đưa ta đến bờ vinh quang" Việt Nam ta sẽ chiến thắng được dịch bệnh, Việt Nam cố lên!

Chu Ánh Tuyết, 15 tuổi, Hưng Yên

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×