Thứ ba, 9/3/2021
Thứ năm, 12/12/2019, 15:30 (GMT+7)

Australia xây 'khách sạn' cho cá ngựa nguy cấp

Môi trường sống mới được thử nghiệm thành công, thu hút nhiều cá ngựa White đang có nguy cơ tuyệt chủng tới giao phối và sinh sản.

Australia xây 'khách sạn' cho cá ngựa nguy cấp
 
 

Đồ họa: Next Media