Thứ tư, 24/7/2024
Thứ bảy, 29/10/2022, 11:00 (GMT+7)

Ai là người Việt Nam đầu tiên tới nước Mỹ?

Ông được triều đình nhà Nguyễn cử ra nước ngoài để nghiên cứu tình hình thực tế vào năm 1873, khi 32 tuổi.

Trùm Sò