Chủ nhật, 29/11/2020
Thứ bảy, 12/10/2019, 09:20 (GMT+7)

9.000 công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

9.000 công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ; gần 10.700 công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, theo báo cáo của Bộ Nội vụ.

Hoàng Thùy - Tạ Lư