Thứ ba, 16/7/2024
Thứ ba, 31/5/2022, 13:57 (GMT+7)

22 năm xây dựng hơn 2.300 km đường Hồ Chí Minh

Được đầu tư xây dựng từ năm 2000, đến nay đường Hồ Chí Minh đã hoàn thiện 2.362 km, còn 211 km đang triển khai và 171 km thiếu vốn đầu tư.