Thứ hai, 27/6/2022
Thứ bảy, 13/1/2018, 11:28 (GMT+7)

10 công việc hứa hẹn nhất ở Mỹ năm 2018

Những vị trí công việc dưới đây không chỉ mang lại mức lương cao mà còn có tốc độ phát triển và khả năng thăng tiến cao ở Mỹ.

1. Lãnh đạo quản lý sự gắn kết (đảm bảo sự gắn kết với khách hàng)

Mức lương cơ bản trung bình: 93.000 USD.
Số vị trí cần tuyển người: trên 1.200 (tăng 425% so với năm trước).
Khả năng thăng tiến trong công việc: 10/10.
Ảnh: Sebastian ter Burg/Flickr

2. Quản lý việc thiết kế và phát triển phần mềm

Mức lương cơ bản trung bình: 148.000 USD.
Số vị trí cần tuyển người: trên 1.100 (tăng 38%).
Khả năng thăng tiến trong công việc: 8/10.
Ảnh: Getty Images

3. Quản lý chịu trách nhiệm đảm bảo sự thành công của khách hàng (đem đến giá trị cho khách hàng từ việc sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn, đảm bảo mối quan hệ lâu dài giữa họ và công ty)

Mức lương cơ bản trung bình: 82.300 USD.
Số vị trí cần tuyển người: trên 1.000 (tăng 91%).
Khả năng thăng tiến trong công việc: 10/10.
Ảnh: Flickr

4. Kiến trúc sư hệ thống (đề xuất các giải pháp thiết kế hệ thống để giải quyết bài toán của khách hàng)

Mức lương cơ bản trung bình: 134.000 USD.
Số vị trí cần tuyển người: trên 2.000 (tăng 28%).
Khả năng thăng tiến trong công việc: 6/10.
Ảnh: Shutterstock

5. Giám đốc kinh doanh

Mức lương cơ bản trung bình: 145.000 USD.
Số vị trí cần tuyển người: trên 2.000 (tăng 31%).
Khả năng thăng tiến trong công việc: 6/10.
Ảnh: Reuters

6. Quản lý kỹ thuật (chịu trách nhiệm lãnh đạo và giám sát đội ngũ kỹ sư trong việc phát triển, tạo ra các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật)

Mức lương cơ bản trung bình: 130.000 USD.
Số vị trí cần tuyển người: trên 1.400 (tăng 42%).
Khả năng thăng tiến trong công việc: 6/10.
Ảnh: Flickr

7. Quản lý chương trình (đề xuất, theo dõi, đảm bảo thành công cho mọi chương trình của công ty)

Mức lương cơ bản trung bình: 100.000 USD.
Số vị trí cần tuyển người: trên 4.500 (tăng 25%).
Khả năng thăng tiến trong công việc: 8/10.
Ảnh: Flickr

8. Giám đốc sản xuất

Mức lương cơ bản trung bình: 105.000 USD.
Số vị trí cần tuyển người: trên 3.600 (tăng 30%).
Khả năng thăng tiến trong công việc: 8/10.
Ảnh: Flickr

9. Nhà khoa học dữ liệu

Mức lương cơ bản trung bình: 113.000 USD.
Số vị trí cần tuyển người: trên 2.100 (tăng 45%).
Khả năng thăng tiến trong công việc: 8/10.
Ảnh: Getty Images

10. Quản trị viên quản lý các mối quan hệ kinh doanh với khách hàng lớn

Mức lương cơ bản trung bình: 180.000 USD.
Số vị trí cần tuyển người: trên 800 (tăng 74%).
Khả năng thăng tiến trong công việc: 8/10.
Ảnh: Shutterstock

Thanh Tâm - LinkedIn Data