xu hướng fintech

  • 6 xu hướng FinTech trong năm 2017

    6 xu hướng FinTech trong năm 2017

    Không chỉ riêng Việt Nam, sự phát triển của FinTech trên thế giới cũng mới trong giai đoạn đầu và đang tiếp tục định hình với 6 xu hướng chính trong năm 2017.
 
Một loạt đường sẽ cấm xe trong đề án phố đi bộ trung tâm TP HCM
Theo đề án, khu phố đi bộ rộng hơn 220 ha bao trọn khu vực trung tâm, đang được hoàn chỉnh để trình UBND TP HCM.