xe siêu sang
 
 
Diễn viên nhí của "Cánh đồng hoang" thuở nào giờ gắn bó với nghề nông cùng gia đình nhỏ.