xây dựng thủ đô

  • Sẽ phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô

    Sẽ phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô

    Lãnh đạo thành phố yêu cầu nghiên cứu, đề xuất việc phát hành trái phiếu Thủ đô để huy động nguồn vốn trước mắt và lâu dài cho các dự án, công trình trọng điểm.
 
Con đường buôn lậu xăng dầu trên biển Tây Nam
Mua xăng dầu từ eo biển Malacca, các tàu Thái Lan cập mạn sang hàng cho các tàu Việt Nam để đưa vào đất liền.