Xả thải bẩn

  • Nước thải đen ngòm xả thẳng ra bãi tắm Sầm Sơn

    Nước thải đen ngòm xả thẳng ra bãi tắm Sầm Sơn

    Dọc tuyến bờ biển phía đông đường Hồ Xuân Hương (Sầm Sơn, Thanh Hoá) hiện có nhiều cống xả thải ra biển. Mỗi ngày, hàng chục m3 nước đen kịt, bốc mùi hôi thối từ các cống này xả ra khu vực bãi tắm dành cho du khách.
 
Đường vận chuyển ngà voi, sừng tê giác về Việt Nam
Hàng không và đường biển là ngã vào chủ yếu mà đầu nậu sử dụng để đưa ngà voi, sừng tê giác từ châu Phi về nước.