Xả thải bẩn

  • Nước thải đen ngòm xả thẳng ra bãi tắm Sầm Sơn

    Nước thải đen ngòm xả thẳng ra bãi tắm Sầm Sơn

    Dọc tuyến bờ biển phía đông đường Hồ Xuân Hương (Sầm Sơn, Thanh Hoá) hiện có nhiều cống xả thải ra biển. Mỗi ngày, hàng chục m3 nước đen kịt, bốc mùi hôi thối từ các cống này xả ra khu vực bãi tắm dành cho du khách.
 
3 giải pháp ứng phó ngập ngắn hạn của TP HCM
Lắp đặt camera tại các tuyến đường có khả năng ngập cao; vận dụng công nghệ vào phân tích đánh giá chính xác lượng nước mưa... là những giải pháp TP HCM đưa ra nhằm ứng phó với ngập nước.