Wonderful Kitchens

  • STV phát hành thêm hơn 400.000 cổ phiếu

    STV phát hành thêm hơn 400.000 cổ phiếu

    Công ty sẽ phát hành thêm cho 2 đối tác chiến lược là Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd và Công ty cổ phần Nhà Việt, với giá dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 
Từ Bắc vào Nam có bao nhiêu trạm thu phí?
Chỉ tính riêng trên trục Quốc lộ 1, từ Bắc vào Nam có 38 trạm thu phí với tổng tiền một ôtô 4 chỗ phải trả là khoảng 1,3 triệu.