Westlife đến Việt Nam tháng 10/2011
 
Anna Trương: 'Tôi từng bị chê hát không bằng mẹ Mỹ Linh'
Con gái Anh Quân, Mỹ Linh chia sẻ về áp lực khẳng định bản thân trong làng nhạc khi trưởng thành ở gia đình nghệ sĩ quá nổi tiếng.