vương thị bàng

  • Cô gái mang hàng nghìn khối u

    Cô gái mang hàng nghìn khối u

    Sinh ra bé xíu, 10 tuổi Bàng mới đi vững, song số phận trêu ngươi chưa dừng ở đó, trên người cô còn mang hàng nghìn khối u kỳ dị. Hơn 30 năm nay cô sống lầm lũi không dám ra khỏi làng.
 
Phí qua trạm Cai Lậy trước và sau quyết định của Bộ Giao thông
Giảm phí cho tất cả phương tiện qua trạm BOT Cai Lậy nhưng thời gian thu phí dự kiến từ 6 năm 5 tháng lên hơn 12 năm.