vườn bách thú

 
Cụ ông cụt chân bán vé số nuôi vợ mù ở Sài Gòn
Nghe vợ bảo: "tôi ở với ông mấy chục năm, không sinh được cho ông đứa con nào để nương tựa tuổi già, giờ tôi lại mù thế này, ông có buồn không", ông Năng cười bảo "bà lo cho tôi mãi rồi, giờ đến lượt tôi lo cho bà".