vùng đất thiên nhiên

  • New Zealand - vùng đất của mẹ thiên nhiên

    New Zealand - vùng đất của mẹ thiên nhiên

    Nếu bạn là người yêu và thích tận hưởng, khám phá thiên nhiên, tôi lấy hết tự tin và đảm bảo, khuyên bạn nên đến New Zealand và còn để học cách bảo vệ và yêu mẹ thiên nhiên từ người dân nơi đây. (Khiem Nhu Quach)
 
Con đường buôn lậu xăng dầu trên biển Tây Nam
Mua xăng dầu từ eo biển Malacca, các tàu Thái Lan cập mạn sang hàng cho các tàu Việt Nam để đưa vào đất liền.