VTC bị nhắc nhở

  • Thanh tra bộ VH-TT-DL nhắc nhở VTC

    Thanh tra bộ VH-TT-DL nhắc nhở VTC

    Tiếp theo phản ứng với VTC của AVG, Thanh tra bộ VH-TT-DL đã có công văn nhắc nhở nhà đài tôn trọng hợp đồng bản quyền truyền hình công ty này ký với VFF.
 
Phí qua trạm Cai Lậy trước và sau quyết định của Bộ Giao thông
Giảm phí cho tất cả phương tiện qua trạm BOT Cai Lậy nhưng thời gian thu phí dự kiến từ 6 năm 5 tháng lên hơn 12 năm.