Những công nhân dưới lòng thành phố

25/6 | lượt xem
Ngâm mình suốt nhiều giờ trong dòng nước lạnh, đen và đặc quánh, để vớt rác và chất thải, và luôn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập. Những công nhân vệ sinh “thoát nước” vẫn âm thầm, lặng lẽ làm việc để khơi thông dòng chảy nơi cống ngầm.

Chuyên mục