Mỹ, Philippines diễn tập chiếm đảo

25/4 | lượt xem
Binh sĩ Mỹ và Philippines vừa có cuộc tấn công giả định tại đảo Palawan, phía tây nam của quốc đảo Đông Nam Á, trong bối cảnh Manila và Bắc Kinh vẫn còn căng thẳng trên Biển Đông.

Chuyên mục