Khách hàng bất ngờ vì giá điện tăng

1/7 | lượt xem
Giá điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh đồng loạt được điều chỉnh, với mức tăng bình quân 65 đồng, tương đương 5% lên bình quân 1.369 đồng mỗi kWh (chưa bao gồm VAT).

Chuyên mục