Lướt sóng 'cực độc' chỉ có ở châu Phi

13/8 | lượt xem
Những người tham gia dùng bò để kéo và họ lướt trên ruộng thay vì ở biển hay hồ.

Chuyên mục