Tiger Woods nổi cáu và đá cây gậy golf sau pha đánh hỏng ở giải Masters

10/4 | lượt xem
Tiger Woods nổi cáu và đá cây gậy golf sau pha đánh hỏng ở giải Masters.

Chuyên mục