Giải đua thuyền đầu tiên tại TP HCM

31/12 | lượt xem
Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức giải đua thuyền truyền thống TP.HCM mở rộng 2012 tại kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, Q1 TP HCM.

Chuyên mục